Edit logo
Photo added by setter6

Asterix AVO Beveren

Wallpaper added by Shi Daniel

Team data

Edit
Ranking 31
Country Belgium
Town Kieldrecht
Founded 1969
Views 5547
Added by przemek16

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
SSC Palmberg Schwerin
vs
Asterix AVO Beveren

Historical names

  • Asterix Kieldrecht
  • AVO Malsele
  • Dames Volley Avo Melsle

Best players in club history

2020/21

Libero
177
1994

2019/20

Libero
174
1998
Libero
177
1994
Libero
165
2000
Middle-blocker
192
2000
Middle-blocker
193
1997
Middle-blocker
192
1999
Opposite
186
1998
Opposite
185
2002
Setter
175
1996
Setter
174
2001
Outside Hitter
184
2002
Outside Hitter
176
2002
Outside Hitter
175
1999
Outside Hitter
178
1991
Outside Hitter
182
1999

2018/19

Libero
165
2000
Libero
167
1995
Libero
170
2001
Middle-blocker
192
2000
Middle-blocker
193
1997
Middle-blocker
192
1999
Opposite
179
1999
Opposite
186
1998
Setter
168
1991
Setter
175
1990
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
175
1999
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
178
1986

2017/18

Libero
177
1998
Libero
170
2001
Middle-blocker
193
1997
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
192
1999
Opposite
177
2000
Opposite
179
1999
Opposite
182
2001
Opposite
188
1997
Setter
186
1998
Setter
180
1990
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
180
1997
Outside Hitter
175
1999

2016/17

Libero
177
1998
Libero
177
1994
Middle-blocker
184
1998
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
192
1999
Setter
186
1998
Setter
180
1990
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
175
1999
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
170
1988

2015/16

Libero
177
1998
Libero
177
1994
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
192
1999
Opposite
188
1997
Setter
180
1990
Setter
182
1998
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
186
1996
Outside Hitter
178
1986
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
170
1988

2014/15

Libero
177
1994
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
186
1994
Opposite
188
1995
Opposite
188
1997
Setter
188
1997
Setter
180
1990
Setter
182
1998
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
186
1996
Outside Hitter
170
1988

2013/14

Libero
177
1994
Middle-blocker
186
1994
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
186
1994
Opposite
188
1995
Opposite
188
1997
Setter
188
1997
Setter
180
1990
Setter
182
1998
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
186
1996
Outside Hitter
170
1988
Outside Hitter
178
1986

2012/13

Libero
177
1994
Libero
176
1986
Middle-blocker
186
1989
Middle-blocker
186
1994
Opposite
188
1995
Setter
180
1989
Setter
182
1988
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
188
1990
Outside Hitter
180
1991
Outside Hitter
170
1988

2011/12

Middle-blocker
186
1990
Middle-blocker
186
1993
Middle-blocker
186
1994
Middle-blocker
186
1994
Opposite
190
1996
Setter
180
1993
Setter
178
1982
Outside Hitter
181
1994
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
188
1990
Outside Hitter
180
1991
Outside Hitter
170
1988
Outside Hitter
178
1986

2010/11

Libero
166
1992
Middle-blocker
186
1990
Middle-blocker
180
1985
Middle-blocker
186
1993
Opposite
190
1996
Opposite
186
1992
Setter
180
1993
Setter
179
1992
Outside Hitter
191
1991
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
180
1991
Outside Hitter
170
1988

2009/10

Middle-blocker
186
1990
Middle-blocker
186
1993
Opposite
182
1989
Opposite
186
1992
Setter
173
1982
Setter
180
1993
Setter
175
1990
Outside Hitter
184
1989
Outside Hitter
180
1989
Outside Hitter
170
1988

2008/09

Middle-blocker
186
1990
Opposite
182
1989
Opposite
186
1992
Setter
173
1982
Setter
175
1990
Outside Hitter
184
1989
Outside Hitter
177
1990
Outside Hitter
170
1988

2007/08

Middle-blocker
188
1980
Middle-blocker
185
1969
Opposite
182
1989
Setter
173
1982
Outside Hitter
184
1989
Outside Hitter
188
1990

2006/07

Middle-blocker
185
1969
Opposite
182
1989
Setter
173
1982

2005/06

Middle-blocker
188
1987
Middle-blocker
185
1969
Opposite
182
1989
Opposite
184
1974
Setter
170
1982
Outside Hitter
178
1986

2004/05

Middle-blocker
185
1969
Setter
170
1982
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
180
1984
Outside Hitter
178
1986

2003/04

Libero
176
1971
Middle-blocker
181
1977
Middle-blocker
185
1969
Setter
183
1986
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
180
1978

2002/03

Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
181
1977
Middle-blocker
191
1979
Middle-blocker
185
1969
Setter
170
1970
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
189
1979

2001/02

Libero
172
1977
Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
181
1977
Middle-blocker
191
1979
Middle-blocker
185
1969
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
189
1979
Outside Hitter
182
1976

2000/01

Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
181
1977
Middle-blocker
185
1969
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
189
1979

1999/00

Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
181
1977
Middle-blocker
185
1969
Outside Hitter
176
1977
Outside Hitter
189
1979

1998/99

Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
185
1969

1997/98

Middle-blocker
185
1969
Opposite
192
1977

1996/97

Middle-blocker
185
1969
+0