Femminile Bộ Tư lệnh Thông tin
Modifica logo
Foto da sitenoise

Bộ Tư lệnh Thông tin

Dati della squadra

Modifica
Classifica
255
Classifica nel 2024
437
Paese
Vietnam
Città
Hà Nội
Fondato
1970
Visualizzazioni
20126
Aggiunto da
soidensir3

Profili social

Modifica

Nomi storici

Modifica
  • Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước 2022/23 - ancora
  • Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC 2020/21 - 2021/22
  • Thông tin LienVietPostBank 2009/10 - 2020/21
  • Thông tin Liên Việt Bank 2009/10 - 2009/10
  • Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank 2007/08 - 2008/09
  • BTL Thông tin 1969/70 - 2022/23
  • Bộ Tư lệnh Thông tin 1969/70 - 2022/23
0