Edit logo
Photo added by pedeshtrian

Khimik Yuzhny

Photo by Khimik Yuzhny

Team data

Edit
Ranking
177
Ranking in 2021
11
Country
Ukraine
Town
Yuzhny
Views
8804
Added by
przemek16

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
Women Khimik Yuzhny
vs
Women Orbita-ZNU-ZODYuSSh

Historical names

  • Khimik Yuzhny Odessa
Volleyball players ranking

Matches

Add
1599829200, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 1st round
SK Prometei, Kamianske
1599897600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 1st round
SK Prometei, Kamianske
1600437600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 2nd round
FSK Olymp, Yuzhny
1602853200, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 4th round
1605805200, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 5th round
SZ Odush, Lutsk
1605891600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 5th round
FSK Olymp, Yuzhny
1607007600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 6th round
FSK Olymp, Yuzhny
1607086800, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 6th round
FSK Olymp, Yuzhny
1607608800, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 3rd round
SK Prometei, Kamianske
1607677200, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 3rd round
SK Prometei, Kamianske
1608310800, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 7th round
SK Prometei, Kamianske
1611871200, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 8th round
SK ZHNAEU, Zhytomyr
1611939600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 8th round
SK ZHNAEU, Zhytomyr
1613235600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 9th round
SK Prometei, Kamianske
1613235600, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 9th round
SK ZNU, Zaporizhzhia
1614358800, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 10th round
FSK Olymp, Yuzhny
1614358800, Women Ukrainian Superliga 2020/21 regular season - 10th round
FSK Olymp, Yuzhny
0 0