Edit logo
Photo added by Mentoll

Khimik Yuzhny

Wallpaper added by Mihai Zarate

Team data

Edit
Ranking 144
Country Ukraine
Town Yuzhny
Views 5001
Added by przemek16

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
Polissia-ZhDU
vs
Khimik Yuzhny

Historical names

  • Khimik Yuzhny Odessa

Matches

0 0