Edit logo
Photo added by sitenoise

Orange Attackers

Team data

Edit
Ranking 242
Country Japan
Town Kobe
Founded 1982
Views 420
Added by airton13

Social profiles

Edit

Historical names

  • Daiei
  • Orange Atakkazu
  • オレンジアタッカーズ

Won trophies

1999/00

Women Japan V.League Division 1 1999/00
5
Japan V.League Division 1 1999/00 18.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1999/00
3
Kurowashiki Tournament 1999/00 6.00 points to ranking

1998/99

Women Japan V.League Division 1 1998/99
5
Japan V.League Division 1 1998/99 18.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1998/99
1
Kurowashiki Tournament 1998/99 10.00 points to ranking

1997/98

Women Japan V.League Division 1 1997/98
1
Japan V.League Division 1 1997/98 40.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1997/98
1
Kurowashiki Tournament 1997/98 10.00 points to ranking

1996/97

Women Japan V.League Division 1 1996/97
6
Japan V.League Division 1 1996/97 16.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1996/97
2
Kurowashiki Tournament 1996/97 8.00 points to ranking

1995/96

Women Japan V.League Division 1 1995/96
4
Japan V.League Division 1 1995/96 20.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1995/96
1
Kurowashiki Tournament 1995/96 10.00 points to ranking

1994/95

Women Japan V.League Division 1 1994/95
1
Japan V.League Division 1 1994/95 40.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1994/95
3
Kurowashiki Tournament 1994/95 6.00 points to ranking

1993/94

Women Japan V.League Division 1 1993/94
2
Japan V.League Division 1 1993/94 32.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1993/94
2
Kurowashiki Tournament 1993/94 8.00 points to ranking

1992/93

Women Japan V.League Division 1 1992/93
5
Japan V.League Division 1 1992/93 18.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1992/93
3
Kurowashiki Tournament 1992/93 6.00 points to ranking

1991/92

Women Japan V.League Division 1 1991/92
3
Japan V.League Division 1 1991/92 24.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1991/92
1
Kurowashiki Tournament 1991/92 10.00 points to ranking

1990/91

Women Japan V.League Division 1 1990/91
6
Japan V.League Division 1 1990/91 16.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1990/91
5
Kurowashiki Tournament 1990/91 4.50 points to ranking

1989/90

Women Japan V.League Division 1 1989/90
5
Japan V.League Division 1 1989/90 18.00 points to ranking

1988/89

Women Japan V.League Division 1 1988/89
5
Japan V.League Division 1 1988/89 18.00 points to ranking

1987/88

Women Japan V.League Division 1 1987/88
4
Japan V.League Division 1 1987/88 20.00 points to ranking

1986/87

Women Japan V.League Division 1 1986/87
3
Japan V.League Division 1 1986/87 24.00 points to ranking

1985/86

Women Japan V.League Division 1 1985/86
2
Japan V.League Division 1 1985/86 32.00 points to ranking
+0