Edit logo
Photo added by marciovolley

São Cristóvão/São Caetano

Wallpaper added by marciovolley

Team data

Edit
Ranking 34
Country Brazil
Town São Caetano do Sul
Founded 1912
Views 7489
Added by Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

 • Açúcar União/São Caetano (2001-2004)
 • Cepacol/São Caetano (1992-1995)
 • Colgate-Pão de Açúcar/São Caetano E.C
 • Colgate/São Caetano (1992-1995)
 • Mizuno/Uniban (1996-1997)
 • Pão de Açúcar E.C
 • São Caetano Esporte Clube
 • Sao Caetano/Blausiegel (2008-2010)
 • São Caetano/Detur (2007-2008)
 • São Caetano/Detur Esporte Clube (2004-2005)
 • São Cristóvão/São Caetano (2012-2020)
 • Uniban/São Caetano (1997-1998)

Best players in club history

2020/21

Nothing found

2019/20

Setter
173
1982
Setter
182
1997
Setter
183
1999
Opposite
184
1994
Opposite
186
1999
Opposite
192
1999
Outside Hitter
193
1995
Outside Hitter
180
1999
Outside Hitter
181
1999
Outside Hitter
183
1993
Outside Hitter
183
1984
Middle-blocker
188
1994
Middle-blocker
185
2000
Middle-blocker
184
1995
Middle-blocker
188
1997
Libero
170
1999
Libero
158
2000

2018/19

Setter
182
1997
Setter
178
1987
Setter
180
1995
Opposite
185
1996
Opposite
190
2000
Opposite
186
1999
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
182
1998
Outside Hitter
183
1993
Middle-blocker
194
1999
Middle-blocker
183
1984
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
188
1998
Libero
174
1987
Libero
170
1999

2017/18

Setter
182
1997
Setter
172
1999
Setter
184
1996
Opposite
187
1996
Opposite
190
2000
Opposite
186
1999
Opposite
174
1998
Opposite
179
1996
Outside Hitter
176
1998
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
183
1993
Outside Hitter
178
1997
Middle-blocker
185
1988
Middle-blocker
194
1999
Middle-blocker
177
1987
Middle-blocker
184
1995
Libero
174
1987
Libero
170
1999

2016/17

Setter
175
1994
Setter
178
1985
Opposite
186
1996
Opposite
180
1995
Outside Hitter
178
1991
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
186
1991
Outside Hitter
184
1985
Outside Hitter
187
1994
Middle-blocker
194
1989
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
186
1983
Middle-blocker
186
1992
Middle-blocker
185
1992
Libero
170
1994
Libero
158
1998

2015/16

Setter
176
1985
Setter
175
1993
Opposite
180
1992
Opposite
186
1996
Opposite
187
1985
Outside Hitter
185
1995
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
178
1988
Outside Hitter
183
1993
Outside Hitter
184
1978
Outside Hitter
174
1988
Middle-blocker
194
1989
Middle-blocker
186
1983
Middle-blocker
188
1991
Libero
170
1994

2014/15

Setter
172
1992
Setter
181
1993
Opposite
187
1993
Opposite
184
1994
Opposite
186
1996
Opposite
185
1995
Opposite
182
1991
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
178
1988
Outside Hitter
183
1993
Outside Hitter
174
1988
Middle-blocker
185
1986
Middle-blocker
192
1991
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
190
1995
Middle-blocker
186
1994
Libero
175
1980
Libero
170
1994

2013/14

Setter
180
1995
Setter
172
1992
Setter
178
1985
Setter
177
1993
Opposite
187
1993
Opposite
178
1989
Opposite
184
1994
Opposite
186
1996
Opposite
185
1995
Opposite
182
1991
Outside Hitter
178
1988
Outside Hitter
174
1988
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
192
1991
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
193
1995
Middle-blocker
187
1984
Middle-blocker
186
1994
Libero
175
1980
Libero
170
1994

2012/13

Setter
180
1995
Setter
172
1992
Setter
177
1985
Setter
177
1993
Setter
174
1994
Opposite
187
1993
Opposite
178
1989
Opposite
184
1994
Opposite
185
1995
Opposite
184
1990
Opposite
180
1991
Opposite
185
1994
Outside Hitter
181
1992
Outside Hitter
188
1988
Middle-blocker
193
1986
Middle-blocker
197
1990
Middle-blocker
186
1995
Middle-blocker
186
1994
Libero
170
1994
Libero
172
1980

2011/12

Setter
178
1989
Setter
177
1993
Opposite
187
1993
Opposite
184
1994
Opposite
185
1995
Opposite
184
1990
Opposite
185
1994
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
181
1992
Outside Hitter
188
1988
Middle-blocker
197
1990
Middle-blocker
197
1991
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
186
1994
Middle-blocker
180
1985
Libero
168
1994

2010/11

Setter
177
1992
Opposite
178
1989
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
186
1991
Outside Hitter
181
1992
Outside Hitter
188
1991
Middle-blocker
197
1990
Middle-blocker
182
1979
Middle-blocker
189
1990
Libero
168
1990
Libero
178
1982

2009/10

Setter
176
1985
Setter
173
1970
Setter
177
1992
Setter
177
1993
Opposite
180
1991
Opposite
180
1970
Opposite
186
1983
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
181
1992
Outside Hitter
181
1986
Outside Hitter
189
1983
Middle-blocker
184
1980
Middle-blocker
185
1989
Middle-blocker
189
1990
Middle-blocker
185
1984
Libero
166
1987

2008/09

Setter
173
1982
Setter
182
1986
Setter
173
1970
Setter
182
1986
Opposite
186
1983
Outside Hitter
185
1983
Outside Hitter
180
1987
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
181
1992
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
189
1983
Outside Hitter
175
1991
Outside Hitter
174
1988
Outside Hitter
179
1980
Middle-blocker
186
1983
Middle-blocker
185
1989
Middle-blocker
189
1990
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
188
1988
Libero
166
1987

2007/08

Setter
173
1982
Setter
181
1987
Opposite
181
1987
Outside Hitter
173
1992
Outside Hitter
180
1987
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
178
1988
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
181
1986
Outside Hitter
175
1991
Middle-blocker
187
1987
Middle-blocker
185
1990
Middle-blocker
192
1984
Middle-blocker
185
1989
Middle-blocker
189
1990
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
188
1988
Libero
170
1988

2006/07

Setter
173
1982
Setter
176
1985
Setter
181
1987
Setter
185
1990
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
175
1991
Outside Hitter
182
1988
Outside Hitter
187
1987
Middle-blocker
185
1990
Middle-blocker
187
1987
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
187
1982
Middle-blocker
188
1988
Libero
175
1980

2005/06

Setter
176
1985
Setter
181
1987
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
182
1985
Outside Hitter
182
1988
Outside Hitter
187
1987
Middle-blocker
185
1990
Middle-blocker
187
1987
Middle-blocker
187
1971
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
187
1982
Middle-blocker
188
1988
Libero
175
1980

2004/05

Setter
176
1985
Setter
181
1987
Setter
184
1983
Opposite
189
1985
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
183
1984
Outside Hitter
184
1987
Outside Hitter
187
1987
Middle-blocker
187
1987
Middle-blocker
192
1984
Middle-blocker
193
1983
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
188
1988

2003/04

Setter
172
1969
Opposite
185
1972
Outside Hitter
185
1983
Outside Hitter
182
1982
Outside Hitter
181
1986
Outside Hitter
174
1971
Outside Hitter
179
1980
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
192
1984
Middle-blocker
187
1982
Middle-blocker
188
1988
Middle-blocker
187
1984
Middle-blocker
190
1979
Libero
180
1985
Libero
178
1986

2002/03

Setter
173
1982
Setter
181
1976
Opposite
190
1984
Opposite
177
1974
Opposite
182
1981
Outside Hitter
185
1983
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
192
1984
Middle-blocker
187
1982
Libero
175
1985
Libero
168
1985

2001/02

Setter
173
1982
Setter
175
1980
Opposite
190
1984
Outside Hitter
183
1981
Outside Hitter
185
1983
Outside Hitter
182
1972
Outside Hitter
190
1978
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
188
1980
Middle-blocker
192
1984
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
187
1982
Libero
168
1985

2000/01

Setter
175
1980
Outside Hitter
183
1981
Outside Hitter
184
1982
Middle-blocker
187
1982
Universal
181
1967

1999/00

Setter
178
1981
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
184
1979

1998/99

Opposite
190
1971
Outside Hitter
180
1960
Outside Hitter
196
1966
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
184
1979
Universal
183
1969
Universal
195
1969

1997/98

Setter
173
1970
Opposite
190
1971
Opposite
177
1974
Outside Hitter
178
1965
Outside Hitter
180
1960
Outside Hitter
196
1966
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
192
1972
Middle-blocker
188
1974
Universal
195
1969

1996/97

Setter
173
1970
Outside Hitter
185
1968
Outside Hitter
180
1960
Outside Hitter
183
1964
Middle-blocker
185
1969
Middle-blocker
184
1979

1995/96

Outside Hitter
183
1967
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
185
1969
Middle-blocker
184
1979
Middle-blocker
188
1973

1994/95

Outside Hitter
183
1967
Outside Hitter
170
1964
Middle-blocker
188
1973

1993/94

Setter
173
1970
Outside Hitter
183
1967
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
185
1969
Universal
181
1967

1992/93

Setter
173
1970
Outside Hitter
185
1968
Outside Hitter
174
1971
Universal
181
1967

1991/92

Setter
173
1970
Outside Hitter
185
1968
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
185
1969
Middle-blocker
177
1966
Middle-blocker
187
1971

1990/91

Setter
173
1970
Setter
172
1973
Outside Hitter
178
1965
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
185
1969
Middle-blocker
187
1971
Middle-blocker
188
1970
Universal
179
1965

1989/90

Setter
173
1970
Outside Hitter
174
1971
Middle-blocker
185
1969
Middle-blocker
187
1971

1988/89

Setter
178
1976
Setter
173
1970
Outside Hitter
174
1971

1987/88

Setter
173
1970

1986/87

Setter
180
1970
Setter
173
1970
Setter
176
1969
Middle-blocker
180
1967

1985/86

Setter
173
1970
Opposite
179
1961
Outside Hitter
174
1971

1984/85

Outside Hitter
174
1971
0 0