All Japan High School Championship 2011/12

1
Higashi Kyushu Ryukoku
2
Hikami High School
3
Osaka International Takii High School
3
Shimokitazawa Seitoku
5
Kyushu Bunka High School
5
Morioka SEIO High School
5
SEIEI High School
5
Yamato Minami High School
9
Bunkyo Gakuin High School
9
Funabashi High School
9
Furukawa Gakuen High School
9
Hachiojijissen
9
Kinrankai High School
9
Masuho High School
9
Tsu Commercial High School
9
Yuri High School
17
Hosoda Gakuen High School
17
Kagoshima Girls High School
17
Kawasaki Tachibana High School
17
Kitakyushu High School
17
Kochi Central High School
17
Kumamoto Shin-ai Girls High School
17
Nishi Oura High School
17
Nishihara High School
17
Numata Muncipal High School
17
Shujitsu High School
17
Takamatsu Commercial High School
17
Toyama Daiichi High School
17
Tsuchiura Nihon University High School
17
Wakayama Shin-ai High School
17
Yasugi High School
17
Yonago Shoin High School
0 0