All Japan High School Championship 2013/14

1
Kyushu Bunka High School
2
Higashi Kyushu Ryukoku
3
Kyoei Gakuen
3
Shiojiri High School
5
Kagoshima Girls High School
5
Kinrankai High School
5
Kyoto Tachibana High School
5
Takamatsu Commercial High School
9
Gifu Commercial High School
9
Kashiwai High School
9
Kasukabe Kyoei High School
9
Kawasaki Tachibana High School
9
Kochi Central High School
9
Shimokitazawa Seitoku
9
Toyama Daiichi High School
9
Yamato Minami High School
17
Asahikawa Jitsugyo High School
17
Furukawa Gakuen High School
17
Hachiojijissen
17
Kitakyushu High School
17
Kumamoto Shin-ai Girls High School
17
Masuho High School
17
Matsuyama Shinonome College
17
Nagaoka Commercial High School
17
Okazaki Gakuen High School
17
Sapporo Otani High School
17
SEIEI High School
17
Shintoku Girls High School
17
Tokushima Jonan High School
17
Tsuchiura Nihon University High School
17
Yamagata Commercial High School
17
Yuri High School
0 0