All Japan High School Championship 2014/15

1
Kinrankai High School
2
Osaka International Takii High School
3
Higashi Kyushu Ryukoku
3
Kashiwai High School
5
Kagoshima Girls High School
5
Kyoei Gakuen
5
Shimokitazawa Seitoku
5
Yamato Minami High School
9
Bunkyo Gakuin High School
9
Kasukabe Kyoei High School
9
Kitakyushu High School
9
Kumamoto Shin-ai Girls High School
9
Kyoto Tachibana High School
9
Kyushu Bunka High School
9
Miyakonojo Commercial High School
9
Yonezawa Central High School
17
Fujimi High School
17
Furukawa Gakuen High School
17
Japan Aviation High School
17
Kanazawa Commercial High School
17
Kochi Central High School
17
Kokugakuin Tochigi High School
17
Matsuyama Shinonome High School
17
Nagaoka Commercial High School
17
Naha High School
17
Nara Girls' High School
17
Sapporo Yamanote High School
17
SEIEI High School
17
Shintoku Girls High School
17
Shujitsu High School
17
Tokushima Jonan High School
17
Yonago Hokuto High School
0 0