All Japan High School Championship 2015/16

1
Shimokitazawa Seitoku
2
Hachiojijissen
3
Bunkyo Gakuin High School
3
Kinrankai High School
5
Hosoda Gakuen High School
5
Kashiwai High School
5
Kyoto Tachibana High School
5
Sapporo Yamanote High School
9
Fukui High School
9
Kawasaki Tachibana High School
9
Kokugakuin Tochigi High School
9
Kyushu Bunka High School
9
Shibata Commercial High School
9
Shiojiri High School
9
Toyama Daiichi High School
9
Wakayama Shin-ai High School
17
Asahikawa Jitsugyo High School
17
Furukawa Gakuen High School
17
Higashi Kyushu Ryukoku
17
Hinomoto Gakuen High School
17
Kanazawa Commercial High School
17
Kanoya Central High School
17
Kochi Central High School
17
Mie High School
17
Okazaki Gakuen High School
17
Saga Seiwa Gakuen High School
17
SEIAI High School
17
SEIBI High School
17
SEIEI High School
17
Shujitsu High School
17
Taisha High School
17
Takasaki UHW High School
0 0