All Japan High School Championship 2016/17

1
Shimokitazawa Seitoku
2
Shujitsu High School
3
Kagoshima Girls High School
3
Kinrankai High School
5
Hachiojijissen
5
Kyoei Gakuen
5
SEIEI High School
5
Yamato Minami High School
9
Fujimi High School
9
Higashi Kyushu Ryukoku
9
Keiai Gakuen High School
9
Kochi Central High School
9
Kokugakuin Tochigi High School
9
Koriyama Kaisei High School
9
Matsuyama Shinonome College
9
Nishi Nippon High School
17
Asahikawa Jitsugyo High School
17
Fukui High School
17
Furukawa Gakuen High School
17
Hikami High School
17
Hosoda Gakuen High School
17
Kawasaki Tachibana High School
17
Kyushu Bunka High School
17
Miyazaki Nichidai High School
17
Nishihara High School
17
Okazaki Gakuen High School
17
Omi Brotherhood High School
17
Takasaki UC High School
17
Toyama Daiichi High School
17
Tsuchiura Nihon University High School
17
Yonezawa Central High School
17
Yuri High School
0 0