All Japan High School Championship 2017/18

1
Kinrankai High School
2
Higashi Kyushu Ryukoku
3
SEIEI High School
3
Shimokitazawa Seitoku
5
Hachiojijissen
5
Nara Girls' High School
5
Toyama Daiichi High School
5
Yuri High School
9
Fukui High School
9
Kagoshima Minami High School
9
Kashiwai High School
9
Otani Muroran High School
9
Seishu High School
9
Seiwa Gakuin High School
9
Shujitsu High School
9
Tsuchiura Nihon University High School
17
Chuetsu High School
17
Fujimi High School
17
Hikami High School
17
Iwami High School
17
Koriyama Kaisei High School
17
Kyoto Tachibana High School
17
Miyakonojo Commercial High School
17
Morioka SEIO High School
17
Nishihara High School
17
Shintoku Girls High School
17
Shitennoji High School
17
Takamatsu Minami High School
17
Takasaki UC High School
17
Toyohashi Central High School
17
Yamato Minami High School
17
Yasugi High School
0 0