All Japan High School Championship 2018/19

Classification (32)

1
Kinrankai High School
2
Higashi Kyushu Ryukoku
3
Hachiojijissen
3
Kyoto Tachibana High School
5
Chinzei High School
5
Fukui High School
5
Shimokitazawa Seitoku
5
Shujitsu High School
9
Fujimi High School
9
Furukawa Gakuen High School
9
Japan Aviation High School
9
Kagoshima Minami High School
9
Kanazawa Commercial High School
9
Kawasaki Tachibana High School
9
Morioka SEIO High School
9
Saga Seiwa Gakuen High School
17
Bunkyo Gakuin High School
17
Hosoda Gakuen High School
17
Jyoto High School
17
Kokugakuin Tochigi High School
17
Koriyama Kaisei High School
17
Kyushu Bunka High School
17
Nagaoka Commercial High School
17
Nara Cultural High School
17
Nobeoka Gakuen High School
17
Numata Muncipal High School
17
Omi Brotherhood High School
17
SEIBI High School
17
SEIEI High School
17
Shiojiri High School
17
Taisei Girls High School
17
Takamatsu Minami High School
0 0