1
Brazil
60.00 points to vm ranking
Libero
170
1988
Libero
169
1980
Libero
179
1982
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
192
1981
Middle-blocker
193
1985
Middle-blocker
196
1987
Spiker
190
1984
Spiker
186
1983
Setter
188
1987
Setter
181
1985
Wing-spiker
189
1983
Wing-spiker
183
1989
Wing-spiker
190
1986
2
Russia
48.00 points to vm ranking
Spiker
204
1980
Wing-spiker
191
1988
3
Germany
36.00 points to vm ranking
Spiker
187
1986
4
Netherlands
30.00 points to vm ranking
Middle-blocker
190
1977
Spiker
192
1984
5
China
27.00 points to vm ranking
Wing-spiker
190
1988
6
Japan
24.00 points to vm ranking
Libero
159
1979
Setter
159
1978
Wing-spiker
187
1984
Wing-spiker
185
1986
7
USA
21.60 points to vm ranking
Middle-blocker
191
1987
Wing-spiker
186
1986
8
Thailand
19.20 points to vm ranking
Middle-blocker
180
1983
Setter
169
1985
Wing-spiker
175
1986
Wing-spiker
174
1984
9
Puerto Rico
17.40 points to vm ranking
10
Poland
15.60 points to vm ranking
Spiker
191
1984
Wing-spiker
178
1984
11
Dominican Republic
14.40 points to vm ranking
12
South Korea
13.20 points to vm ranking
Wing-spiker
192
1988
Activity
Online
+0