Tournament data

Alternative name Greek A1 Ethniki 2019/20
Region Greece
Date from 1571439600
Teams 12
Views 1825
Added by airton13
Administrator

Matches

1579280400 regular season - 12th round
Melina Merkouri Rentis, Rentis-Piraeus
1579363200 regular season - 12th round
P.A.O.K. Sports Arena, Thessaloniki
1579365000 regular season - 12th round
DAK Pylaias, Thessaloniki
1579366800 regular season - 12th round
1579366800 regular season - 12th round
Dappos KARTERADOS - SATNORINI, KARTERADOS - SANTORINI
1579804200 regular season - 12th round
+0