1
Igor Gorgonzola Novara
30.00 points to vm ranking
Libero
171
1998
Libero
175
1982
Middle-blocker
195
1994
Middle-blocker
186
1988
Middle-blocker
190
1990
Spiker
186
1995
Spiker
190
1998
Setter
185
1995
Setter
175
1992
Wing-spiker
190
1995
Wing-spiker
185
1979
Wing-spiker
193
1990
Wing-spiker
181
1989
2
Imoco Volley Conegliano
24.00 points to vm ranking
Libero
169
2000
Libero
172
1987
Middle-blocker
193
1996
Middle-blocker
192
1994
Middle-blocker
193
1993
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
193
1991
Spiker
193
1993
Spiker
190
1992
Setter
181
1990
Setter
181
1989
Wing-spiker
189
1997
Wing-spiker
193
1989
Wing-spiker
191
1988
Wing-spiker
181
1995
Wing-spiker
179
1991
Wing-spiker
181
1986
3
Savino Del Bene Scandicci
18.00 points to vm ranking
Libero
170
1988
Libero
172
1991
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
184
1998
Middle-blocker
182
1988
Middle-blocker
191
1992
Spiker
195
1999
Spiker
188
1983
Spiker
186
1990
Setter
180
1996
Setter
173
1987
Wing-spiker
192
1994
Wing-spiker
185
1997
Wing-spiker
192
1990
Wing-spiker
175
1989
Wing-spiker
191
1988
Wing-spiker
183
1989
3
Unet E-Work Busto Arsizio
18.00 points to vm ranking
Libero
164
1987
Middle-blocker
196
1998
Middle-blocker
193
1996
Middle-blocker
193
1993
Middle-blocker
185
1996
Spiker
182
2001
Spiker
188
1995
Setter
180
1998
Setter
177
1992
Wing-spiker
184
1991
Wing-spiker
182
1999
Wing-spiker
192
1987
Wing-spiker
181
2000
Wing-spiker
187
1998
5
Il Bisonte Volley Firenze
13.50 points to vm ranking
Libero
167
1995
Libero
162
1996
Middle-blocker
187
1994
Middle-blocker
185
1993
Middle-blocker
187
1993
Spiker
182
1996
Spiker
191
1994
Setter
178
1992
Setter
184
1990
Wing-spiker
185
1995
Wing-spiker
188
1988
Wing-spiker
189
1998
Wing-spiker
185
1991
6
Pomì Casalmaggiore
12.00 points to vm ranking
Libero
174
1994
Libero
169
1988
Middle-blocker
199
1994
Middle-blocker
187
1995
Middle-blocker
185
1985
Spiker
198
1990
Setter
185
1992
Setter
182
1987
Setter
183
1984
Wing-spiker
185
1994
Wing-spiker
180
1994
Wing-spiker
194
1996
Wing-spiker
180
1983
Wing-spiker
190
1986
7
Saugella Team Monza
10.80 points to vm ranking
Libero
167
1983
Libero
160
1997
Middle-blocker
182
1989
Middle-blocker
186
1986
Middle-blocker
186
1995
Middle-blocker
188
1990
Spiker
187
1987
Setter
180
1991
Setter
177
1992
Wing-spiker
191
1991
Wing-spiker
185
1992
Wing-spiker
185
1998
Wing-spiker
182
1991
Wing-spiker
178
1993
8
Cuneo Volley
9.60 points to vm ranking
Libero
162
1984
Middle-blocker
184
1998
Middle-blocker
187
1990
Middle-blocker
183
1983
Spiker
193
1999
Spiker
186
1992
Setter
181
1985
Setter
180
1997
Wing-spiker
180
1996
Wing-spiker
180
1982
Wing-spiker
183
1988
Wing-spiker
184
1996
Wing-spiker
188
1991
Activity
Online
+0