1
Hisamitsu Springs
2
Toyota Auto Body Queenseis
3
NEC Red Rockets
4
Saitama Ageo Medics
5
Toray Arrows
6
Denso Airybees
7
Hitachi Rivale
8
JT Marvelous
9
Higashi Kyushu Ryukoku
9
JA Gifu Rioreina
9
Juntendo University
9
Kinrankai High School
9
Kurobe AquaFairies
9
Okayama Seagulls
9
PFU Blue Cats
9
Victorina Himeji
17
Chukyo University
17
Furukawa Gakuen High School
17
Hokusho University
17
Japan Women's College of Physical Education
17
Kyushu Bunka Gakuen H.S.
17
Matsuyama Shinonome College
17
NIFS
17
Tsukuba Daigaku
Activity
Online
+0