Classification (24)

1
Hisamitsu Springs
2
Toyota Auto Body Queenseis
3
NEC Red Rockets
4
Saitama Ageo Medics
5
Toray Arrows
6
Denso Airybees
7
Hitachi Rivale
8
JT Marvelous
9
Higashi Kyushu Ryukoku
9
Himeji Victorina
9
JA Gifu Rioreina
9
Juntendo University
9
Kinrankai High School
9
Kurobe AquaFairies
9
Okayama Seagulls
9
PFU Blue Cats
17
Chukyo University
17
Furukawa Gakuen High School
17
Hokusho University
17
JWCPE
17
Kyushu Bunka High School
17
Matsuyama Shinonome College
17
NIFS
17
Tsukuba Daigaku
0 0