1
Poland
20.00 points to vm ranking
Libero
167
1998
Libero
166
1987
Middle-blocker
199
1994
Middle-blocker
191
1991
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
196
1989
Spiker
200
2000
Spiker
191
1996
Setter
174
1998
Setter
175
1992
Wing-spiker
186
1993
Wing-spiker
181
1995
Wing-spiker
184
1992
Wing-spiker
184
1997
2
Japan
16.00 points to vm ranking
Libero
164
1991
Libero
164
1992
Middle-blocker
180
1991
Middle-blocker
176
1991
Middle-blocker
177
1990
Middle-blocker
187
1990
Setter
177
1994
Setter
175
1990
Setter
171
1999
Wing-spiker
180
1998
Wing-spiker
175
1997
Wing-spiker
182
2000
Wing-spiker
173
1990
Wing-spiker
180
1996
Wing-spiker
175
1993
Wing-spiker
180
1991
Wing-spiker
176
1993
3
Italy
12.00 points to vm ranking
Libero
167
1995
Libero
176
1997
Middle-blocker
196
1998
Middle-blocker
185
1993
Middle-blocker
191
2001
Spiker
193
1996
Spiker
177
1999
Setter
180
1998
Setter
177
1996
Setter
180
1996
Wing-spiker
188
2000
Wing-spiker
187
1995
Wing-spiker
188
1988
Wing-spiker
175
1989
4
Thailand
10.00 points to vm ranking
Libero
171
1989
Libero
168
1984
Middle-blocker
180
1985
Middle-blocker
184
1996
Middle-blocker
180
1983
Middle-blocker
181
2001
Spiker
178
1987
Setter
178
1991
Setter
169
1985
Wing-spiker
180
1995
Wing-spiker
178
1999
Wing-spiker
175
1986
Wing-spiker
175
1986
Wing-spiker
177
1992
5
Turkey
9.00 points to vm ranking
Libero
168
1995
Middle-blocker
185
1995
Middle-blocker
197
1994
Middle-blocker
188
1999
Middle-blocker
194
1999
Spiker
194
2000
Spiker
194
1988
Setter
182
1996
Setter
176
1995
Wing-spiker
183
1990
Wing-spiker
195
1991
Wing-spiker
190
1997
Wing-spiker
188
1993
Wing-spiker
187
1994
6
China
8.00 points to vm ranking
Libero
175
2001
Libero
171
1992
Middle-blocker
192
1999
Middle-blocker
187
1996
Middle-blocker
187
1995
Middle-blocker
195
1997
Setter
182
1994
Setter
188
2001
Wing-spiker
186
1994
Wing-spiker
189
1996
Wing-spiker
188
1993
Wing-spiker
192
2000
7
Germany
7.20 points to vm ranking
Libero
174
1998
Libero
171
1990
Libero
172
2000
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
188
1997
Middle-blocker
188
1995
Spiker
191
1994
Setter
179
2000
Setter
180
1995
Wing-spiker
185
1998
Wing-spiker
184
1994
Wing-spiker
183
1994
8
Switzerland
6.40 points to vm ranking
Libero
166
2002
Libero
172
1992
Middle-blocker
192
1997
Middle-blocker
183
1996
Middle-blocker
184
1998
Spiker
181
2000
Spiker
184
1998
Setter
174
1999
Setter
185
1999
Setter
176
1994
Wing-spiker
188
1998
Wing-spiker
189
1996
Wing-spiker
180
1996
Wing-spiker
178
1997
Activity
Online
+0