Tournament data

Region Ukraine
Date from 1513296000
Date to 1518908399
Teams 8
Rank 1.50
Views 346
Added by Airton Neto
Administrator

Classification (8)

1
Khimik Yuzhny
2
Galychanka-TNEU-GADZ
3
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
4
Volyn-Universytet-Odush
5
Bilozgar Meduniversitet
6
Novator
7
Universytet-SHVSM
8
Regina-MEGU-Oshvsm
0 0