Tournament data

Date from
1513296000
Date to
1518908399
Teams
8
Region
Ukraine
Rank
1.50
Views
422
Added by
Airton Neto
Administrator

Classification (8)

1
Khimik Yuzhny
2
Galychanka-TNEU-GADZ
3
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
4
Volyn-Universytet-Odush
5
Bilozgar Meduniversitet
6
Novator
7
Universytet-SHVSM
8
Rehina-MEGU-Oshvsm
0 0