Tournament data

Region Ukraine
Date from 1538002800
Date to 1550919600
Teams 11
Rank 1.50
Views 547
Added by uwit
Administrator

Classification (11)

1
Khimik Yuzhny
2
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
3
Galychanka-TNEU-GADZ
3
Volyn-Universytet-Odush
5
Polissia-ZhDU
6
Novator
7
Zbirna Kharkivskoi Oblasti-KZ KhPKSP KhOR
8
Regina-MEGU-Oshvsm
9
Bilozgar Meduniversitet
10
Universytet-SHVSM
11
Invasport-meteor
0 0