Tournament data

Region
Ukraine
Date from
1064962800
Teams
8
Rank
2.50
Views
430
Added by
Airton Neto
Administrator
1
Jinestra Odessa
2
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
3
Krug Cherkasy
4
Galychanka-TNEU-GADZ
5
Rehina-MEGU-Oshvsm
6
Bilozgar Meduniversitet
8
Khimik Yuzhny
0 0