Tournament data

Region Ukraine
Date from 1508454000
Date to 1524952799
Teams 9
Rank 2.50
Views 424
Added by Airton Neto
Administrator
1
Khimik Yuzhny
2
Volyn-Universytet-Odush
3
Galychanka-TNEU-GADZ
4
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
5
Bilozgar Meduniversitet
6
Regina-MEGU-Oshvsm
7
Severodonchanka Severodonec
0 0