Tournament data

Date from
1572562800
Date to
1579042799
Teams
14

Classification (14)

1
Tianjin
2
Shanghai
3
Beijing BAIC Motors
4
Guangdong Evergrande
5
Jiangsu
6
Liaoning
7
Shandong
8
Bayi
9
Zhejiang
10
Sichuan Volleyball
11
Yunnan
12
Fujian
13
Henan Volleyball
14
Hebei
0 0