1
Budapest SE-FCSM
25.00 points to vm ranking
2
Vasas Óbuda Budapest
20.00 points to vm ranking
3
Fatum Nyíregyháza
15.00 points to vm ranking
4
Gödöllői RC
12.50 points to vm ranking
5
RK Jászberény
11.25 points to vm ranking
6
Röpke SE Kecskemét
10.00 points to vm ranking
7
Miskolci Vasutas Sport Club
9.00 points to vm ranking
8
TFSE
8.00 points to vm ranking
Activity
Online
+0