Tournament data

Region
Ukraine
Date from
1444086000
Date to
1462658399
Teams
8
Rank
2.50
Views
332
Added by
Airton Neto
Administrator
1
Khimik Yuzhny
2
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
3
Severodonchanka Severodonec
4
Galychanka-TNEU-GADZ
5
Volyn-Universytet-Odush
6
Bilozgar Meduniversitet
7
Rehina-MEGU-Oshvsm
0 0