Tournament data

Region
Ukraine
Date from
1033426800
Teams
8
Rank
2.50
Views
286
Added by
Airton Neto
Administrator
1
Jinestra Odessa
2
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
3
Krug Cherkasy
5
Galychanka-TNEU-GADZ
6
Khimvolokno Cherkasy
8
Bilozgar Meduniversitet
0 0