Women Bộ Tư lệnh Thông tin
Edit logo
Photo by sitenoise

Bộ Tư lệnh Thông tin

Team data

Edit
Ranking
307
Ranking in 2023
284
Country
Vietnam
Town
Hà Nội
Founded
1970
Views
11942
Added by
soidensir3

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước 2022/23 - still
  • Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC 2020/21 - 2021/22
  • Thông tin LienVietPostBank 2009/10 - 2020/21
  • Thông tin Liên Việt Bank 2009/10 - 2009/10
  • Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank 2007/08 - 2008/09
  • BTL Thông tin 1969/70 - 2022/23
  • Bộ Tư lệnh Thông tin 1969/70 - 2022/23

2023/24

Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước
Women Vietnam League 2023/24
-
Players
Outside Hitter
182
2001
Staff members
Trainee coach

2022/23

Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước
Women Vietnam Hoa Lu Cup 2022/23
4
Women Vietnam Hung Vuong Cup 2022/23
3
Women Vietnam League 2022/23
4
Players
Setter
173
2005
Setter
178
1998
Opposite
175
1996
Opposite
177
2001
Outside Hitter
174
2004
Outside Hitter
174
1998
Outside Hitter
182
2001
Outside Hitter
176
1999
Outside Hitter
184
1986
Middle-blocker
178
1998
Middle-blocker
185
2001
Middle-blocker
172
1999
Middle-blocker
183
2007
Middle-blocker
180
2004
Libero
169
1998
Libero
172
1993
Libero
164
2000
Staff members
Head coach
Coach assistant
Statistician
Physiotherapist
Trainee coach

2021/22

Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC
Women Vietnam Hoa Lu Cup 2021/22
2
Women Vietnam League 2021/22
5
Women Vietnam National Games 2021/22
1
Women Vietnamese National Games 2021/22
1
Players
Setter
170
1988
Setter
178
1998
Opposite
175
1996
Opposite
177
2001
Outside Hitter
174
1998
Outside Hitter
170
2002
Outside Hitter
182
2001
Middle-blocker
177
2003
Middle-blocker
178
1998
Middle-blocker
185
2001
Middle-blocker
186
1994
Libero
169
1998
Libero
172
1993
Libero
164
2000
Staff members
Coach assistant
Statistician
Trainee coach

2020/21

Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC
Women Vietnam Hung Vuong Cup 2020/21
4
Women Vietnam League 2020/21
1
Players
Setter
174
1990
Setter
178
1998
Opposite
175
1996
Opposite
177
2001
Outside Hitter
171
1997
Outside Hitter
174
1998
Outside Hitter
170
2002
Outside Hitter
182
2001
Middle-blocker
177
2003
Middle-blocker
178
1998
Middle-blocker
185
2001
Middle-blocker
186
1994
Libero
169
1998
Libero
172
1993
Staff members
Coach assistant
Statistician
Trainee coach

2019/20

Thông tin LienVietPostBank
Women Vietnam League 2019/20
1
Players
Setter
174
1990
Setter
175
2002
Setter
178
1998
Opposite
175
1996
Opposite
177
2001
Outside Hitter
174
1989
Outside Hitter
171
1997
Outside Hitter
174
1998
Outside Hitter
170
2002
Middle-blocker
178
1998
Middle-blocker
186
1994
Libero
169
1998
Libero
172
1993
Staff members
Coach assistant
Statistician
0