Women Bộ Tư lệnh Thông tin
Edit logo
Photo by sitenoise

Bộ Tư lệnh Thông tin

Team data

Edit
Ranking
255
Ranking in 2024
439
Country
Vietnam
Town
Hà Nội
Founded
1970
Views
20510
Added by
soidensir3

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước 2022/23 - still
  • Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC 2020/21 - 2021/22
  • Thông tin LienVietPostBank 2009/10 - 2020/21
  • Thông tin Liên Việt Bank 2009/10 - 2009/10
  • Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank 2007/08 - 2008/09
  • BTL Thông tin 1969/70 - 2022/23
  • Bộ Tư lệnh Thông tin 1969/70 - 2022/23
0